A MESSENGER OF PEACE
 
AQHIDATH KE PHOOL
 
TAUSEEF GHOUSAVI
 
DIVYA GNANA MARGADARSHI
 
SHANTHI KA SURAJ
 
<bgsound src="Ya Taibah.mp3" loop="infinite">